Elektriker som bryr sig!

För att kunna bedriva ett företag med priser som är konkurrenskraftiga och hög kvalité på våra arbeten så krävs det en god kundrelation. Våra elektriker sätter så väl markbelysning och markvärmekabel som inomhusinstallationer och "nydragningar"

 

Nattjour udda veckor mellan 16-07

TJÄNSTER
Inomhus belysning
Markbelysning
Värmeslingor
Värmepumpar
Larm och lås
Styrsystem
Centralbyte
Omdragningar / Nydragningar

ELEKTRIKER

08-410 267 60

Elektriker idag?

070 - 242 67 60El

 

Planerade & Akuta Elarbeten

Vi har såväl stora som små kunder, allt från privatpersoner till stora fastighetsbolag.

Vi arbetar i hela StorStockholm, Norrtälje, Uppsala och Södertälje.

Vi offrerar mer än gärna arbeten av alla typer. (På offerter <15tkr tas en ställavgift ut som kan nyttjas vid beställning.)

Våra elektriker är redo att ta emot era beställningar, vi har en timtaxa utan minimitimmar och följer de branschdirektiv som finns i Sverige.

Välkomna att kontakta oss vid frågor

RING OCH BOKA EN ELEKTRIKER NU

Tel: 070 - 242 67 60 (även nattjour udda veckor.)

.